Öğrenilmiş Dersler Yönetimi

Öğrenilmiş dersler, proje yönetim süreçlerini geliştirmek, yönetim karar alma mekanizmalarını geliştirmek , organizasyonel bilgi birikimini geliştirmek, sonraki projeler için işimizi nasıl daha iyi yaparız sorusuna cevap bulmada önemli bilgi birikimi sağlıyor. Bilgiyi toplamak ve kayıt altına almak kadar, bu bilgiyi erişilebilir bir adreste tutmak, tutulan bilginin sonraki projeler için yol gösterici olacak yapıda düzenlenmesi de oldukça önemli. Bir proje veya bir iş sonunda elde edilen tecrübeleri kayıt altına alabileceğiniz ve bu kayıtları hızlı ve anlaşılabilir bir dille sizden sonrakilere aktarabileceğiniz bir “Bilgi Arşivi” geliştirdik.